Obecní knihovna Mysločovice

Historie

Obecní knihovna v Mysločovicích má dlouholetou tradici. Jedním z prvních knihovníků byl po roce 1945 pan Vincenc Fryštacký. Knihovna ve svých počátcích neměla samostatnou místnost a několikrát došlo k jejímu stěhování. Koncem 50. let byla umístěna v jedné z místností na Záložně. Tato místnost sloužila zároveň ZDŠ jako třída, proto byla pro knihovnu nevyhovující. Odtud byla přemístěna do hlavní budovy ZDŠ, dnešního Obecního úřadu. Knižní regály se dostaly do jedné z nejprostornějších tříd. Byly uzamykatelné, v horní části prosklené. Tady knihovna zůstala i potom, kdy se budova stala sídlem MNV. Jako knihovnice pracovaly v 50. a 60. letech především učitelky ZDŠ – pí Josefa Bakajová, pí Karla Grycová , pí Magda Krahulíková a dělnice n.p. Svit Ludmila Stoklásková.

V roce 1967 převzala knihovnu pí Marie Fryštacká, která práci knihovnice vykonává dosud. Poněvadž místnost, v níž se knihovna nacházela, byla víceúčelová, provedla knihovnice s manželem adaptaci jedné z horních místností MNV a knihovna tak poprvé získala v roce 1980 samostatnou místnost. V roce 1986 došlo k dalšímu stěhování, protože se uvolnila sousední, větší místnost, která lépe vyhovuje. Místnost byla vybavena novými regály, stolky a koženkovými křesly. Všechno dodala Okresní knihovna ve Zlíně. V současnosti by vyhovovala ještě další /sousední/ místnost, aby vznikla dvě samostatná oddělení – pro dospělé a pro mládež.

Od roku 1968 do roku 2000 patřila knihovna  do Knihovnického střediska Otrokovice. V roce 2000  bylo toto zrušeno a od roku 2001 patří knihovna pod správu Obecního úřadu, který je jejím zřizovatelem.

Knihovna získala několikrát Čestné uznání v okresní soutěži Budujeme vzornou lidovou knihovnu, dvakrát získala toto ocenění i v krajském kole, v roce 1974  a v roce 1990.

Knihovna stále spolupracuje s Městskou knihovnou v Otrokovicích. Ta zajišťuje metodickou pomoc a zpracovává knihy, které se dvakrát ročně nakupují z prostředků Obecního úřadu. Čtenáři si také pochvalují knihy z výměnného fondu, který připravuje Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně. Ve výměnném fondu je zastoupena jak beletrie , tak i velmi hodnotné tituly z naučné literatury.